نمایش 1–12 از 71 نتیجه

تاج گل تسلیت 1 طبقه شماره 100

تومان 3,850,000
ارتفاع:2متر تزیین شده باگلهای : گلایل50شاخه ژربیرا30شاخه لیلیوم10شاخه   تحویل فردا

تاج گل تسلیت 1 طبقه شماره 101

تومان 3,550,000
ارتفاع:2متر تزیین شده با گلهای : گلایل 50شاخه انتریم12شاخه   تحویل فردا

تاج گل تسلیت 1 طبقه شماره 103

تومان 3,650,000
ارتفاع:2متر تزیین شده با گلهای: گلایل 50شاخه انتریم قاشقی بنفش15شاخه ژیپسوفیلیا 1 دسته   تحویل فردا

تاج گل تسلیت 3طبقه شماره 102

تومان 9,850,000
ارتفاع:3متر تزیین شده با گلهای : گلایل150شاخه انتریم26 شاخه ژربیرا30 شاخه   تحویل فردا

تاج گل تسلیت شماره 105

تومان 6,850,000
ارتفاع2/5متر تزیین شده با 100شاخه گلایل و20دسته لیسیانتوس و4دسته زنبوری   تحویل فردا

تاج گل تسلیت شماره 106

تومان 3,850,000
ارتفاع:1/70 تزیین شده با 30شاخه ژربیرا سفید 9شاخه انتریم 20شاخه گلایل(سرگل) 4شاخه اورینتال سفید 10شاخه السترلیمویی   تحویل فردا

تاج گل تسلیت شماره 107

تومان 3,450,000
ارتفاع:2متر تزیین با 50 شاخه گلایل 25شاخه داوودی درشت زرد و پنج دسته داوودی مینیاتوری سفید   تحویل فردا

تاج گل تسلیت شماره 108

تومان 7,350,000
ارتفاع:3متر تزیین با 100شاخه گلایل و 45شاخه انتریم   تحویل فردا

تاج گل تسلیت شماره 109

تومان 3,950,000
ارتفاع:2متر تزیین با : 50شاخه گلایل 10شاخه ژربیرا و12شاخه انتریم   تحویل فردا

تاج گل تسلیت شماره 110

تومان 3,650,000
ازتفاع:دومتر تزیین با: 50شاخه گلایل 50شاخه الستر 5دسته داوودی مینیاتوری   تحویل فردا

تاج گل تسلیت شماره 111

تومان 3,750,000
ارتفاع:2متر تزیین با : 50شاخه گلایل 15عدد سرگل اورینتال وزنبوری سعید   تحویل فردا

تاج گل تسلیت شماره 113

تومان 3,650,000
ارتفاع:2متر 50شاخه گلایل 15شاخه انتریم یک دسته داوودی مینیاتوری     تحویل فردا