نمایش 1–12 از 22 نتیجه

تاج گل تبریک شماره 201

تومان 11,500,000
ارتفاع3متر تزیین با 80شاخه انتریم 40شاخه رز 15عدد سرگل اورینتال 20شاخه استرزیا سه دسته ژیپسوفیلیا     تحویل فردا

تاج گل تبریک شماره 205

تومان 11,500,000
ارتفاع:3متر انتریم،الستر،شبو،تزیین در پایه چوبی دوطبقه

تاج گل تبریک شماره 206

تومان 12,500,000
انتریم،اورینتال،الستر،داوودی تزیین در پایه چوبی دوطبقه

تاج گل تبریک شماره 207

تومان 12,500,000
ارتفاع : 3 متر انتریم،اورینتال،داوودی،الستر،تزیین در پایه چوبی دوطبقه

تاج گل تبریک شماره 208

تومان 8,500,000
ارتفاع : 2 متر انتریم،اورینتال،الستر،تزیین در پایه چوبی

تاج گل تبریک شماره 209

تومان 4,500,000
ارتفاع : 1/80 انتریم،الستر،داوودی،تزیین در پایه چوبی

تاج گل تبریک شماره 210

تومان 8,500,000
ارتفاع : 2/5 متر انتریم،اورینتال،لیسیانتوس،تزیین در پایه چوبی

تاج گل تبریک شماره 212

تومان 9,500,000
ارتفاع : 2 متر انتریم،اورینتال،لیسیانتوس،زنبوری سفید،تزیین در پایه چوبی

تاج گل تبریک شماره 213

تومان 8,500,000
ارتفاع : 1/90 انتریم،اورینتال،لیسیانتوس،تزیین در پایه چوبی